Geschiedenis van het Rhedens Senioren Orkest
Het begin
Het Rhedens Senioren Orkest (RSO) werd op 3 oktober 1983 opgericht op initiatief van de Gemeente Rheden, wethouder Jansen van Welzijn en Cultuur en de heer Jan van Beekum uit Dieren, 1e klarinettist van het Gelders Orkest.
Op onderstaande foto uit 1985 ziet u het RSO onder leiding van Jan van Beekum tijdens een optreden in de Beukenhof te Velp.


Het RSO werd ondergebracht bij de gemeentelijke Stichting Welzijn Rheden. Jan van Beekum werd de eerste dirigent en na een paar jaar telde het orkest al 50 leden, met een grote blokfluitgroep.
In 1988 heeft het orkest onder leiding van Jan van Beekum meer dan eens zangconcoursen begeleid, georganiseerd door de Vara TV te Hilversum.
In juli 1992 werd Dick Wijkamp, Velp, de dirigent. Hij organiseerd o.a. zondagmiddagconcerten in de hal van het Arnhemse stadhuis, en bij paardenconcoursen in de omtrek. Hij werd opgevolgd in september 2002 door dirigent Jan Raggers uit Rozendaal en vanaf december 2010 door dirigent Joep van Kempen uit Rheden. Vanaf 1 september 2016 was Rudy Böhmer uit Velp onze dirigent en in december 2017 heeft Peter Smits, Arnhem zijn taak overgenomen.
Op 1 september 2008 ging de Stichting Welzijn Rheden op in de Stichting Carion, een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten voor maatschappelijke en culturele aktiviteiten.
Het RSO werd nu een “ouderenactiviteit” van Carion en de leden derhalve “deelnemers” daaraan. Helaas was er regelmatig wrijving met de organisatie van Carion op administratief, financieel en organisatorisch gebied.
Beleidswijziging Carion
De aankondiging van Carion op 12 april 2012, dat de contributie zou worden verhoogd met 120% voor leden woonachtig binnen de Gemeente Rheden en met nog eens 40 % extra voor de leden van buiten de Gemeente Rheden was voor orkestleden onacceptabel.
Vanuit de leden werd een “Commissie ad hoc” samengesteld om de belangen van het orkest in deze zaak te behartigen. Deze commissie trachtte allereerst in overleg met Carion tot een oplossing te komen. Na twee gesprekken met vertegenwoordigers van Carion en RSO, waarbij beide partijen niet tot elkaar kwamen, hebben vervolgens alle orkestleden unaniem besloten per 31 augustus de relatie met Carion te beëindigen.
Omdat het RSO niet over eigen middelen beschikte, heeft de adhoc-commissie vervolgens pogingen ondernomen om een startsubsidie te verkrijgen.
Situatie vanaf 1 september 2012
 • De naam van het harmonieorkest blijft Rhedens Senioren Orkest met dezelfde doelgroep, namelijk senioren uit de gemeente Rheden en omstreken.
 • Het RSO wordt bij de KvK ingeschreven onder nr. 68352182 als 'vereniging zonder notariele akte'
 • Lustrum 35 jaar. Omdat het 30 jarige jubileum was vervallen onstond het idee om het Lustrum concert groots op te zetten met een topartiest uit de periode 1970-1990. We vonden Ronnie Tober bereid hier aan mee te werken.
  Diverse sponsoren werden aangetrokken, maar dat had als gevolg dat een "zakelijke bankrekening" werd vereist en ook als zodanig bij de KvK ingeschreven te staan.
  Zodoende is de vereniging alsnog op 14 augustus 2018 opnieuw opgericht met als oprichters mevr. MJH Weel-Schmeits en mevr. A.W. Rap-van de Kamp. De akte hiervoor werd gepasseerd bij notaris
  P. Reijenga te 's Heerenberg.
  Het Lustrumconcert werd gehouden op 7 oktober 2018 in 'Ons Huis' te Rheden met ongeveer 265 bezoekers. Ronnie Tober: "Ik heb nog nooit met een senioren orkest gewerkt, maar dit was prachtig en voor herhaling vatbaar".
 • Doelstelling
 • Optredens verzorgen voor instellingen of groepen belangstellenden, hoofdzakelijk overdag, op eigen initiatief of op uitnodiging.
 • Voortzetting van de prettige wijze waarop we in de afgelopen 29 jaar muziek gemaakt hebben.
 • Handhaven en zo mogelijk het verbeteren van het muzikale niveau.