Welkom op de website van het Rhedens Senioren Orkest

Foto: Marc Pluim

Het Rhedens Senioren Orkest (RSO) werd op 3 oktober 1983 opgericht op inititatief van de Gemeente Rheden, afdeling Welzijn, en Jan van Beekum, eerste klarinettist van het Gelderse Orkest.
Het RSO is een harmonieorkest, bestaande uit 30 leden uit Rheden en omstreken.
De repetities worden gehouden op woensdag van 9.45 tot 11.45 uur in het Dorpshuis-Willem de Zwijger, Meester B. van Leeuwenplein 3, 6991EW Rheden.
Heb je belangstelling? Kom dan een kijkje nemen op een woensdagochtend.
Zaal open vanaf 09.00 uur. Wil je meespelen, neem het muziekinstrument en muziekstandaard mee. Wij spelen met onze eigen instrumenten. De leeftijdsgrens is ongeveer 50 jaar, maar we hebben ook wel eens de gelegenheid geboden aan jongere muzikanten die tijdelijk hebben meegespeeld. Onze contributie bedraagt 11 per maand, de eerste 3x meespelen is gratis.

Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Mieke de Graaff
Marjo Weel
Wil van Heumen
0313 - 420 788
0313 - 414 668
026 - 321 44 21

Secretariaat:
Harderwijkerweg 115
6952 AG Dieren
Tel. 0313 - 414 668 of per e-mail: secretariaat@rhedensseniorenorkest.nl

Muziekcommissie:
Peter Smits, Gerard van Zwam, Miny Rap (archief)

Dirigent/arrangeur: Peter Smits

Optreden aanvragen en boekingen
PR-commissaris: Wim van Anholt
Tel. 0481 - 351 700 of per e-mail: anhol048@kpnmail.nl

Donateurs
U kunt voor minimaal 10 per jaar donateur worden. Dan kunt u onze concerten gratis bezoeken waarvoor u een aankondiging ontvangt.

Bankrekening (IBAN): NL40 RABO 0332 5218 34

Kamer van Koophandel:
68352182

Webmaster: Rob Weenink
webmaster@rhedensseniorenorkest.nl